Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng

Việc bàn giao mặt bằng này, có ý nghĩa quan trọng đối với các giai đoạn tiếp của dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã kéo dài 27 năm.

Chiều ngày 1/7, UBND quận Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) đã ký kết bàn giao mặt bằng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng.

Dự án này nằm trong quy hoạch dự án Làng Đại học, được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997.

Kinh tế vĩ mô - Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng chia sẻ, dự án Làng Đại học đã kéo dài 27 năm, do nhiều yếu tố đến nay vẫn chưa thể hoàn thành.

Việc bàn giao mặt bằng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng có ý nghĩa rất quan trọng đối với dự án Làng Đại học. Đây là tiền đề cho việc thực hiện các giai đoạn khác của dự án, tạo điều kiện cho dự án Làng Đại học hoàn thành.

Bên cạnh đó, ông Mai Niên, Phó Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho hay, dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng có tổng diện tích thu hồi 40ha với 1.425 hồ sơ được lập.

Trong đó, 300 hồ sơ nhà ở, đất ở; 6 hồ sơ thuộc loại đất, công trình tín ngưỡng; 2 hồ sơ công trình thiết chế văn hóa; 448 hồ sơ đất nông nghiệp.

Đặc biệt, dự án có 669 hồ sơ mộ, cụ thể gồm 1.654 mộ (trong đó: 419 mộ vắng chủ; 1.135 mộ có chủ).

Dự án bắt đầu triển khai công tác thực hiện từ tháng 10/2020. Đến tháng 5/2021, trong vòng 7 tháng, với khoảng thời gian ngắn, tốc độ xử lý nhanh, Hội đồng Giải phóng mặt bằng đã tập trung xử lý các hồ sơ, giải phóng với diện tích gần 15ha đất nông nghiệp.

Sau đó, Hội đồng tiếp tục thực hiện công tác kiểm đếm, xét tính pháp lý đối với các hồ sơ đất ở, nhà ở. Đến tháng 3/2022, tổng số hồ sơ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng là 520 hồ sơ, tương đương với diện tích bàn giao mặt bằng là 36,1ha.

Kinh tế vĩ mô - Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng (Hình 2).

Một góc dự án Làng Đại học Đà Nẵng. 

Đối với 236 hồ sơ đất ở, nhà ở còn lại và 669 hồ sơ mộ, do có nhiều vướng mắc về các chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư nên đến tháng 7/2023, sau khi Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của UBND thành phố được ban hành, Hội đồng đã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các hồ sơ còn lại, tổ chức tiếp dân, vận động và hoàn thành công tác giải tỏa đền bù đối với dự án theo đúng tiến độ cam kết với Ngân hàng Thế giới (WB) vào ngày 30/4/2024.

Kinh tế vĩ mô - Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng (Hình 3).

Ông Mai Niên chia sẻ những khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng.

Ông Niên chia sẻ thêm, một trong những khó khăn hàng đầu đối với dự án là áp lực về nhu cầu cấp bách trong việc giải ngân vốn. Sau khi Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của UBND thành phố được ban hành, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2023, dưới sự chỉ đạo của UBND quận, Hội đồng đã tổ chức thực hiện vận dụng theo cách làm mới giải ngân hơn 130 tỷ đồng.

Dự án thực hiện đã kéo dài nhiều năm, những hộ có đông nhân khẩu không thể tách khẩu, sửa chữa nhà cửa do xuống cấp, người dân kiến nghị đề nghị bố trí thêm đất tái định cư chia cho các con để ổn định cuộc sống.

Quỹ đất tái định cư trong thời gian đầu còn thiếu (đất thực tế), đơn cử như dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa Làng Đại học chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nên người dân chưa đồng thuận trong việc bàn giao mặt bằng.

Sự bất cập giữa những hộ dân chấp hành bàn giao mặt bằng trước và sau ngày 7/7/2023 ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.

Trước đây, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn vay của Ngân hàng thế giới theo yêu cầu của UBND thành phố, Đại học Đà Nẵng, UBND quận đã tổ chức vận động nhân dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo đó, một số hộ dân đã chấp hành tháo dỡ bàn giao mặt bằng trước ngày 7/7/2023, ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Kinh tế vĩ mô - Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng (Hình 4).

UBND quận Ngũ Hành Sơn đã khen thưởng 20 cá nhân liên quan đến việc giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng.

Theo nội dung Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND thì những trường hợp đã bàn giao mặt bằng trước ngày có hiệu lực thi hành Quyết định trên không được hưởng chính sách này.

Vấn đề này đã gây bức xúc cho các hộ đã chấp hành tốt và thực hiện theo lời kêu gọi vận động của Hội đồng Giải phóng mặt bằng (Chủ tịch UBND quận họp dân), không công bằng giữa hộ bàn giao mặt bằng trước và sau trong cùng một dự án, ảnh hưởng đến công tác vận động bàn giao mặt bằng.