THEO DÒNG SỰ KIỆN

Tp.HCM: Tập trung gỡ vướng dự án lớn, thúc đẩy kinh tế với đầu tư công

Rà soát các dự án đầu tư để kịp thời gỡ vướng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đề ra tại phiên họp kinh tế xã hội.